Lồng đèn Hàn quốc là mẫu lồng đèn mới, lạ được xuất phát từ đất nước sứ sở Kim Chi.